chleby

Żniwa

  Wśród wszystkich środków spożywczych, które się przygotowuje, chleb jest artykułem najpowszechniejszym najbardziej nieodzownym i o takim mówi też Pismo Święte. Chleb ma krzepić serce ludzkie, ma wspierać jego siłę, dlatego też prorok Ezechiel porównuje go do „podpory”, którą „łamie się” podczas głodu. Chleb jest dodatkiem do każdego posiłku, prowiantem w dalekich podróżach. Jest obrazem […]