USŁUGI PRZEWODNICKIE

Zamość i Roztocze w historii, tradycji i kulturze.

Oferta przygotowana przez Marię Rzeźniak, licencjonowanego przewodnika i pilota

turystycznego, autorkę przewodników i opracowań z historii miasta i regionu.

W sezonie 2013 roku proponuję:

„Zamość i Roztocze w historii, tradycji i kulturze”:

1. Zamość – miasto idealne wpisane na listę UNESCO.

2. Łabunie – Niezwykłe dzieje rodu Szeptyckich, Starowiejskich i sióstr FMM.

3. Ruszów – zagroda edukacyjna w której bije się tradycyjny olej rzepakowy i lniany.

4. Krasnobród – Na pielgrzymkowym szlaku czyli sanktuarium NMP, uzdrowisko.

5. Galeria Szur k. Krasnobrodu – Poznajemy tajemnicę warsztatu artysty malarza, poznajemy

rośliny i ich znaczenie w tradycji, historii, kulturze, dla zainteresowanych warsztaty.

6. Hamernia i Józefów – Z historii geologicznej regionu

7. Zwierzyniec – dawna stolica Ordynacji Zamojskiej, siedziba Roztoczańskiego Parku

Narodowego.

8. Szczebrzeszyn – miejsce styku kultur, wąwozów lessowych i chrząszczy.

W zwiedzaniu można wybrać wersję jedną, dwu, trzy dniową.

koszt usługi 40 zł. za godzinę po Zamościu, 35 zł za godzinę po Roztoczu.

Zielony Kulig z Krasnobrodu do Szuru

Zaprzęgi konne wyruszają z Krasnobrodu, na jednej furze mieści się do 8 osób, następnie

kulig rusza w kierunku wsi Szur. Wieś Szur położona jest na skraju dużego kompleksu

leśnego w trójkącie Szur, Zielone, Łuszczacz. Rosną tam pomnikowe jodły, buki, lipy

wpisane do rejestru przyrody. W wąwozie prowadzącym z Borek do Szuru (żółta ścieżka)

panuje niezwykłe zjawisko, potężne jodły rosnące w wąwozie „odżywiają” się wytworzonym

mikroklimatem.

Oprócz drzewostanów typowych dla Roztocza w okolicach Szuru występują rzadkie gatunki

paproci: podrzeń żebrowiec i narecznica górska. A także stanowiska zimozioła północnego i

zachodniokarpacka przytulia okrągłolistna.

Spotykamy także wspaniałe przykłady architektury drewnianej: chałupy, stodoły, kapliczki,

suszarnie na tytoń, zachowane dachy naczółkowe. Rozwiązania przestrzenne, funkcjonalność

zabudowań, harmonia z przyrodą wciąż zachwyca. W Szurze odwiedzamy Galerię malarstwa

Marka Rzeźniaka i zapoznajemy się z tajemnicą warsztatu artysty lub poznajemy rośliny ,

które wpisane zostały do tradycji, historii, kultury i folkloru. Po zajęciach edukacyjnych

powrót do Krasnobrodu.

koszt

– zaprzęg konny dla 6-8 osób 90 zł.

– zwiedzanie Galerii, zajęcia edukacyjne – 3 zł od osoby.