Krótko o zajęciach edukacyjnych (dla zielonych szkół wycieczek i osób indywidualnych)

Galeria Szur proponuje trzy bloki tematyczne, możemy łączyć poszczególne zagadnienia, zgodnie z zainteresowaniem. Do Galerii możemy dotrzeć przy pomocy: Questu – wyprawa odkrywców: „W zgodzie z naturą – inspiracje artystyczne”, Galeria Szur proponuje trzy bloki tematyczne, możemy łączyć poszczególne zagadnienia, zgodnie z zainteresowaniem. Do Galerii możemy dotrzeć przy pomocy: Questu – wyprawa odkrywców: „W zgodzie z naturą – inspiracje artystyczne”,

Tradycja, historia, obrzędy i zwyczaje regionu

Omówienie tematu, rozwiazywanie zagadek etnograficznych pod wspólnym hasłem  „Co pielgrzymi przywozili z Krasnobrodu”, wykonanie instalacji.

 • przygotowaniu podobrazia (naciąganie płótna na krosno malarskie, klejenie, gruntowanie)
 • mieszanie barw (kolor podstawowy magenta, cyjan, żółty i ich pochodne)
 • techniki malarskie (olej, pastel, akwarela, tusz ...)
 • struktury wizualne (wyszukiwanie struktur w otoczeniu i ich zastosowanie)
 • kompozycja (otwarta, zamknięta, światło, światłocień..)

Uczestnicy aktywnie włączają się do każdego z zagadnień, po czym zwiedzają wystawę malarstwa.  Na zakończenie próbują omówić oglądane prace.

Czas trwania zajęć 1, 5 godz.

Z przeszłości kulturowej i duchowej Roztocza

 • pamiątki z pielgrzymek do Krasnobrodu,
 • rośliny występujące w obrzędach i pieśniach ludowych ich znaczenie,
 • zagadki i przysłowia ludowe,

Omówienie tematu, samodzielne poszukiwania. Pomocą są wcześniej przygotowane plansze, wzorniki i zagadki.

Czas trwania 1. 5 godz. - 2 godz. Uczniowie przygotowują dla mamy niespodziankę (przyprawa ziołowa samodzielnie ozdobiona).

Rośliny w tradycji, historii, kulturze

 • rośliny literackie,
 • rośliny lecznicze,
 • zielnik ludowy,

Omówienie tematu, samodzielne poszukiwania roślin w otoczeniu. Pomocą są wcześniej przygotowane plansze, wzorniki i zagadki.

Czas trwania 1, 5godz. - 2 godz.

Samodzielnie przygotowujemy przyprawę ziołową.